Polityka Prywatności - Mike Home Studio

Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu www.mikehomestudio.pl

 1. Informacje ogólne:
  Dbamy o Twoją prywatność. Zależy nam na tym, byś czuł się bezpiecznie i komfortowo. Poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez Sklep MIKE HOME STUDIO Michał Okoń Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Michał Okoń prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą MIKE HOME STUDIO Michał Okoń, NIP: 5632250314, REGON: 383000807, z siedzibą w K. Szymanowskiego 2/20, 22-100 Chełm.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.mikehomestudio.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 11.  Otrzymywanie elektronicznego i bezpłatnego Newslettera wymaga podania wyłącznie adresu e-mail. Do tego celu przeznaczony jest moduł NEWSLETTER dostępny na stronie głównej serwisu mikehomestudio.pl oraz pod wpisami. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej Newslettera. Podanie danych jest zawsze dobrowolne.
 12.  Adresy e-mail dopisane do listy mailingowej wykorzystywane są w celu wysłania danemu użytkownikowi nowego Newslettera. Reedukacja.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości użytkownikom zarejestrowanym w bazie Newslettera. Mogą to być w szczególności informacje o nowościach, oferty promocyjne lub inne informacje handlowe. Żadne dane użytkowników serwisu Reedukacja.pl nie są przekazywane osobom trzecim.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Darmowa wycena