Obowiązek informacji RODO - Mike Home Studio

Obowiązek informacji RODO

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest: MIKE HOME STUDIO Michał Okoń, NIP: 5632250314, REGON: 383000807, siedziba K. Szymanowskiego 2/20 22-100 Chełm, adres e-mail: mhskontakt24@gmail.com. Aby skontaktować się z nami wyślij wiadomość na e-mail: mhskontakt24@gmail.com. Odbiorcą danych osobowych jest właściciel firmy.

2. Pozyskiwanie danych osobowych do MIKE HOME STUDIO

 • Dane osobowe otrzymujemy podczas składania przez Ciebie zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej lub podczas rejestracji nowego użytkownika;
 • Dane jakie nam Przekazujesz podczas składania zamówienia:
  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania
  • kod pocztowy
  • miejscowość
  • nr telefonu
  • adres poczty elektronicznej
  • NIP
 • Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne;
 • Podanie danych jest konieczne do zawarcia z MIKE HOME STUDIO umowy o świadczenie usług;

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie Będziesz mógł korzystać z naszych usług;

3. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawowym celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy oraz obsługa składanych przez Ciebie zamówień. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania  Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Ponadto, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu MIKE HOME STUDIO przetwarzamy Twoje dane w poniższych celach:

 • informowaniu Cię o produktach, którymi możesz być zainteresowany oraz ofertach specjalnych;
 • prowadzenia dozwolonych przez Ciebie, naszych działań marketingowych, polegających na kontaktowaniu się z Tobą, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail;
 • zapewnienie usług płatniczych;
 • dla celów archiwizacyjnych, przez określony przepisami czas, w celu zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wyrazić oraz odwołać w dowolnym momencie po przesłaniu wiadomości e-mail na adres mhskontakt24@gmail.com

4. Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania danych?

Zapewniamy realizację Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), czyli prawa dostępu, sprostowania, i usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz złożyć do nas wniosek w zakresie uprawnień dotyczących danych osobowych o:

 • sprostowanie (poprawienie danych)
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub zamieszczonych w naszych serwisach internetowych;
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie od złożonego wniosku);
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię danych);

Stosowny wniosek można złożyć e-mailowo na mhskontakt24@gmail.com. Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą uwierzytelnić nam wnioskodawcę.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas Twoich danych oraz celu ich przetwarzania.

5. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś;
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 r.

6. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 1. Uzyskanych od Ciebie danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z MIKE HOME STUDIO, np. drukarni, operatorów systemów płatności oraz firmom, które realizują płatności za zakupione w serwisie towary oraz dostarczają zakupione towary do Kupujących, firm hostingowych. Twoje dane osobowe są przekazywane również podmiotowi zewnętrznemu, który zajmuje się obsługą księgową firmy. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym z nami firmom ograniczona jest do wymaganego minimum.
 2. Wszystkie firmy współpracujące z MIKE HOME STUDIO, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Państwa danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.
 3. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 4. Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości.

Jednocześnie przypominamy, że możecie Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę, przez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@mikehomestudio.pl Dane będziemy przetwarzali do czasu cofnięcia zgody.

Darmowa wycena